Prakapong's Blog

prakapong.WordPress.com site

หนังสันเฉลิมพระเกียรติ-เรื่องคนล่าเมฆ

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง คนล่าเมฆ โดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
เป็นเรื่องที่เกียวกับการทำฝนหลวง วิธีการทำผนหลวงและความพยายามให้การล่อฝน สร้างฝนหลวง ของเหล่านักบินโครการฝนหลวง
และการสะท้อนถึงวิธีแก้ปัญหาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้การทำให้เกิดฝนหลวงขึ้นเพื่อบันเทาความยากแค้ของประชาชนของพระองค์ท่าน

Advertisements

หนังสันเฉลิมพระเกียรติ-เรื่องแผ่นดินของเรา

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง แผ่นดินของเรา โดย ยุทธนา มุกดาสนิท
เป็นเรื่องที่แบ่งเป็นหลายๆตอน แต่ทุกตอนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงแสดงพระราชอัจฉริยภาพด้านต่างๆของพระองค์
และ การเสด็จไปทรงเยื่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ภาคใหน หนทางจะทุรกันดารอย่างไรก็พระองค์ก็ทรงเสร็ดพระราชดำเนินไป แล้วมมักจะมีโครงการหลองเพื่อช่วยให้ประชาชนของพระองค์สบายยิ่งขึ้น
โดยระหว่างเรื่องดำเนินอยู่จะมีการใช้เพลงพระราชนิพนน์ของพระองค์ท่านประกอบภาพยนต์

หนังสันเฉลิมพระเกียรติ-เรื่องจากฟ้าสู้ดิน

ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง จาก ฟ้าสู่ดิน โดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานทำอาชืพชาวนาแล้วได้เกิดปัญหาชึ้น
คนที่เป็นพ่อจึงตัดสินใจขายนาและไปทำงานในกรุงเทพฯ เมื่อถึงวันหนึ่งไปไปเจอคนตาบอด
ที่ยังคนมีกำลังใจจะเล่นดนตรีต่อแม้ว่าตาจบอดจึงมีกำลังใจกลับมาทำนาอีกครั้งโดยใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

ไฟไหม้ใกล้สถานีตำรวจบางกอกใหญ่

วันนี้ระหว่างที่ผมเดินทางเกลีบบ้านเวลาประมาณ2ทุ่ม ผมได้ยินเดียวหวอรถดับเพลิงบนถนนอิสรภาพมุ่งตรงไปยังถนนวังเดิม เมื่อผมเดินทางผ่านพบว่ามีรถดับเพลิง เต็มถนนวังเดิมเลยครับ แล้วยังสังเกตเห็นเปลวเพลิงใกล้ๆกับ ส.น.บางกอกใหญ่ด้วยครับ(แต่ผมไม่ได้หยิบกล้องถ่ายรูปกับมือถือไปครับเลยไม่มีโอกาศให้ทุกท่านได้รูปเพลิงไหม้เห็นกัน) ผมกังวลมากจริงๆเลยครับ แม้ว่าบ้านผมอยู่ใกล้สถานที่เกิดเหต(แต่ไม่ใกล้มากนะห่างไปประมาน3ป้ายรถประจำทาง) ตอนแรกผมก็กลัวว่าจะไหม่บ้านT-T ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะpostมาบอกกันอีกนะครับ

ชนิดของtissue

สวัดกดีครับวันนี้ผมจะมานำเสอนเรื่องtissue(เนื้อเยื่อ)

Tissue(เนื้อเยื่อ)คือการรวมกลุ่มของเซลล์เพื่อทำหน้าที่ร่วมกัน มี 4 ชนิดด้วยกันคือ

1.Epithelial tissue คือเนื้อเยื่อบุผิวต่างๆเพื่อป้องกันอวัยวะต่างๆ

2.Connextive tissue คือเนื้อเยื่อเกียวพัน ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของอวัยวะต่างๆ

3.Muscle tissue กล้ามเนื้อ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอวัยวะต่างๆ

4.Nervous tissue เนื้อเยื่อประสาททำหน้าที่รับความรู้สึก และตอบสนอกต่อสิ่งต่างๆ

แสง

สวัดดีครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายถึงเรื่องแสง

แสงมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น

1.แสงช่วยในการมองเห็น

2.ต้นไม้ใช้แสงในการสังเคราะห์แสง

3.การนำแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆ

โดยแสงคือการแผ่นรังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยแสงจะมีค่าทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด3ค่าคือ

1.ค่าความเข้ม

2.ค่าความถี่

3.ค่าไพลาไรเซซัน

ซึ่งค่าแต่ละค่าจะมีความหมายและความสำคัญแต่กต่างกัน

ท.บ.พีทาโกรัส

สวัดดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิธีการคิดทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นการกล่าวถึงด้านทั้ง3ด้านของ3เหลี่ยมมุมฉากโดยเมือให้ด้านมา2ด้านเราจะสามารถหาอีกด้านหนึ่งได้

โดย

1.กำหนดให้a,bเป็นด้านที่สั้นที่สุด2ด้านของ3เหลี่ยมมุมฉาก

2.กำหนดให้Cเป็นด้านที่ยาวที่สุดของ3เหลี่ยมมุมฉาก

ได้สูตร์ว่า (a)(a)+(b)(b)=(c)(c)

เช่นมี3เหลี่ยมมุมฉากมีด้านที่สั้น2ด้านยาว3ช.ม. และ4ช.ม ให้หาด้านยาวที่สุดได้

เมื่อxคือความยาวด้านยาวที่สุดได้

(3)(3)+(4)(4)=(x)(x)

9+16=(x)(x)

25=(x)(x)

5=(x)นื่องจากxเป็นลบไม่ได้

การจัดลำดับหมู่

ต่อจากเมื่อว่านวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการจัดลำดับหมู่

เช่นมีสมุดอยู่5เล่มให้เลือกมา2เล่มเพื่อจัดใส่ตูให้วิธีการจัดเรียงได้อยู่กี่วิธี จะมีวิธีหาคือ P(n,r) = n!/(n-r)!

เมื่อ nคือจำนวนสิ่งของทั้งหมด  ,r คือ จำนวนสิ่งของที่ถูกเลือก

ได้P(n,r)=5!/(5-2)!

ได้P(n,r)=20วิธี

การหาจำนวนเห็นการที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อจะบคู่สิ่งของต่างๆเข้าด้วยกัน

สวัดดีครับต่อจากเมื่อวานที่ผมกล่าวถึงความน่าจะเป็น วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการหาจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นทั้งหมดN(S)

เรามีสูตรหาจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อจับคู่สิ่งของต่างๆเข้าด้วยกันได้ดังนี้

1.กำหนดให้ n=จำนวนสิ่งของทั้งหมด

2.ให้ r=จำนวนสิ่งของที่ต้องการจับค่า

3.เครื่องหมาย!คือการคูณจำนวน ตั้งแต่1ถึงจำนวนนั้น  เช่น3!=(1)(2)(3)เป็นต้น

เช่นมีลูกแก้ว 4 ลูก มีสีแดง ขาว น้ำเงิน เหลือง ให้หยิบ2ลูก ได้ n =4 ,r=2

เราจะได้สูตร์การหาจำนวนเห็นการที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อจะบคู่สิ่งของต่างๆเข้าด้วยกัน ว่า N(S)=n!/(n-r)!r!

ได้N(S)=4!/(2!)(2!)

ได้N(S)=6

ความน่าจะเป็น

สวัดดีครับวันนี้ผมจะมาบอกกระบวนการคิดเรื่องความน่าจะเป็น

ในชีวิตประจำวันของเราล้วนแต่มีความน่าจะเป็นเขามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น การที่เราจะขึ้นรถประจำทางย่อมมีเหตุการณ์ที่จะมีรถประจำทางสายที่เราต้องการขึ้นมาก่อนหรือมาที่หลังรถประจำทางสายอื่นโดยมีวิธีการคิดดังนี้

1.กำหนดให้P(E)คือเห็นการความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เสมอ

2.ให้N(E)คือเหตุการณ์ที่เราสนใจ

3.ให้N(S)คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด

เราจะได้สูตรว่าP(E)=N(E)/N(S)

เช่นมีลูกแก้วอยู่4ลูก มีสี แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง ให้หาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกแก้วสี เขียวดังนั้นได้

N(E)=1, N(S)=4

ได้P(E)=1/4

กังนั้นเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวคือ1ครั้งใน4ครั้ง